LEGO 8293 新動力功能組
LEGO新產品介紹及功能展示

8293

 比舊的9615更新更便宜的選擇,您可加入9649做為馬達驅動的套件。己有9645套件的,可做為另一個馬達組,二個馬達可做出能前後走,左右轉彎的四輪車。

 

 

 利用8293及9645或9649所做的有車燈自走車

 

 

 用電池盒開關一起開關馬達及燈,或用切換開關在馬達仍動作時開關大燈。

 

 

 

 

回首頁